Өндүрүш

Суу чогултуучу устундарга (сквиджге) арналган кыргычтарды өндүрүү

Биз убакытты жана ресурстарды тек кетирбөөнү сунуштайбыз:
- бизде чечим бар, Сиз ар дайым ар түрдүү маркадагы пол жуучу машинанын сквиджинин оригиналдуу эмес кыргычтарын сатып ала аласыз.

Паддар

  • Күн сайын полдук төшөлмөлөдү механизациялашкан тазалоого атайын жууп кетүүчү айланалар колдонулат. Айланалардын өлчөмдөрү  30 см ден 55 см ге чейин болот.  Жууп кетүүчү айланалар түстүк гамма боюнча айырмаланышат. Айлана канчалык ачык түстө болсо, ошончолук жумшак болот да, кыйла назик беттерге арналат. Пад канчалык күңүрт болсо, анын түзүлүшү ошончолук катуу болот. Ушунун негизинде, жууп кетүүчү айланалардын колдонуу диапозону өтө кеңири деп айтууга болот. Алардын жардамы менен катуу полдорду даярдоо, тазалоо, жылмалоо, күнүмдүк жыйноо ишке ашырылат.