Hako BR750 (SR) жанынан

Комплект: жанынан
Пол жуучу машина: Hako B750
Материал: Каучук
Артикул:

  • Сүрөттөлүшү
  • Мүнөздөмөсү

ACGMдин өздүк өндүрүштөгү кыргычтары жогорку сапаттагы жешилүүгө туруктуу материалдан жасалган.

«ACGM» фирмасынан сквидждерди жеткирүү төмөнкү артыкчылыктарга ээ:

- жешилүүгө туруктуулук боюнча жогортулатылган сапат

- май жана ар кандай агрессивдүү чөйрөлөрдүн таасирине инерциялуулук,

- тейлөөчү жабдуулардын кеңири тизмеси,

- баасы импорттолгон сквидждердикине караганда кыйла  төмөн,

Компаниянын бардык жасалган буюмдары сапаттык сертификатка ээ жана тийиштүү РФнын ГОСТ, ТУ, санитардык-эпидемиялык нормаларына жооп берет.

«ACGM» компаниясы өзүнүн продукциясын кардар үчүн болгон эң ыңгайлуу формада жеткизип берүүнү уюштурат.

    Бул товарга анын мүнөздөмөлөрү боюнча маалымат жок